รวมคอร์สสอบ ก.พ.

คอร์สติว ก.พ. 65 จาก สอบผ่าน.com เจาะลึกตรงประเด็นเรียนรู้ได้ทุกที่

รวมคอร์สติว ก.พ. 65 ออนไลน์ที่คุณเลือกเรียน

เพราะการสอบคัดเลือกคือด่านสำคัญสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันในการเข้ารับราชการ สอบผ่าน.com ได้รวบรวมคอร์สติว ก.พ. 65 ออนไลน์ที่แม่นยำที่สุดด้วยการเกรงข้อสอบย้อนหลังจากปี 64 และอีก 7 ปีย้อนหลัง เพื่อสร้างคอร์สติว ก.พ. 65 ที่แม่นยำและมีคุณภาพมากที่สุด พร้อมวิชาที่คุณเลือกติวได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นติวข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์, ติวข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย, ติวข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ, ติวข้อสอบ ก.พ. กฎหมาย และติวข้อสอบวิชาอื่น ๆ อีกมากมายที่รอให้คุณได้เรียนรู้ไปกับพวกเรา

เลือกคอร์สติว ก.พ. 65 ที่คุณต้องการได้ด่านล่างนี้

ลือกคอร์สติว ก.พ. 65 ที่คุณต้องการได้ทั้งหมดทั้งการติว คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, กฎหมาย และอื่น ๆ เพื่อการสอบ ก.พ. ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ก.พ.

 • สดมภ์
 • อนุกรม
 • หาพื้นที่
 • การประมาณค่า
 • ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง
 • ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • อัตราส่วน และร้อยละ
 • การวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง
 • สถิติ ค่าเฉลี่ย
 • รูปทรงและปริมาตร
 • โอเปอเรชั่น
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์

คอร์สติวภาษาไทย ก.พ

 • รูปแบบประโจค
 • ประโยคบกพร่อง
 • การเรียงลำดับประโยค
 • บทความสั้น + บทความยาว
 • กลอน
 • อุปมาอุปไมย
 • เงื่อนไขทางภาษา
 • การสะกดคำ
 • พื้นฐานไวยกรณ์ที่จำเป็น

คอร์สติวภาษาอังกฤษ ก.พ.

 • Conversation ในสภานการณ์ต่าง ๆ ที่ออกข้อสอบบ่อย เช่น (Asking for help, Job Interview, Asking for direction, Conversation at different places, Etc.)
 • Passive voice
 • Tense
 • Comparative
 • Adjective clause
 • Adverb
 • Will & be going to
 • Present and past participle
 • Synonym
 • Prefix & suffix
 • Phrasal verb
 • Preposition
 • Reading

คอร์สติวกฎหมาย ก.พ.

 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม
 • การจัดระเบียบมีบริหารราชการแผ่นดิน
 • ก.พ.ร.
 • คู่กรณี
 • แนวทางการบริหารราชการ
 • การจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
 • คณะกรรมการจังหวัด
 • การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • การจัดซื้อจัดจ้าง
 • การตรา พ.ร.บ กับ พ.ร.ฎ

ต้องการสอบ ก.พ. อย่างมั่นใจ ติวสอบตอนนี้กับ สอบผ่าน.com

“เรียนที่ Soppass สอบผ่าน แน่นอน”

รียนได้ไม่จำกัด อัพเดทล่าสุด สอบถามกับติวิตอร์แบบ Live สด ได้ตลอดอายุการเรียน

เข้ามาดูได้ที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม