คอร์สติว ก.พ. 65 จาก สอบผ่าน.com เจาะลึกตรงประเด็นเรียนรู้ได้ทุกที่

ที่สอบผ่าน.com

รวมคอร์สติว ก.พ. 65 ออนไลน์ที่คุณเลือกเรียน

เพราะการสอบคัดเลือกคือด่านสำคัญสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันในการเข้ารับราชการ สอบผ่าน.com ได้รวบรวมคอร์สติว ก.พ. 65 ออนไลน์ที่แม่นยำที่สุดด้วยการเกรงข้อสอบย้อนหลังจากปี 64 และอีก 7 ปีย้อนหลัง เพื่อสร้างคอร์สติว ก.พ. 65 ที่แม่นยำและมีคุณภาพมากที่สุด

พร้อมวิชาที่คุณเลือกติวได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นติวข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์, ติวข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย, ติวข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ, ติวข้อสอบ ก.พ. กฎหมาย และติวข้อสอบวิชาอื่น ๆ อีกมากมายที่รอให้คุณได้เรียนรู้ไปกับพวกเรา

เลือก คอร์สติว ก.พ. 65 ที่คุณต้องการได้ด่านล่างนี้

เลือกคอร์สติว ก.พ. 65 ที่คุณต้องการได้ทั้งหมดทั้งการติว คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, กฎหมาย และอื่น ๆ เพื่อการสอบ ก.พ. ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ก.พ.

สดมภ์

อนุกรม

หาพื้นที่

การประมาณค่า

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

อัตราส่วน และร้อยละ

การวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง

สถิติ ค่าเฉลี่ย

รูปทรงและปริมาตร

โอเปอเรชั่น

เงื่อนไขสัญลักษณ์

คอร์สติวภาษาไทย ก.พ

รูปแบบประโจค

ประโยคบกพร่อง

การเรียงลำดับประโยค

บทความสั้น + บทความยาว

กลอน

อุปมาอุปไมย

เงื่อนไขทางภาษา

การสะกดคำ

พื้นฐานไวยกรณ์ที่จำเป็น

คอร์สติวภาษาอังกฤษ ก.พ.

Conversation

Passive voice

Tense

Comparative

Adjective clause

Adverb

Will & be going to

Present and past participle

Synonym

Prefix & suffix

Phrasal verb

Preposition

Reading

คอร์สติวกฎหมาย ก.พ.

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม

การจัดระเบียบมีบริหารราชการแผ่นดิน

ก.พ.ร.

คู่กรณี

แนวทางการบริหารราชการ

การจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการจังหวัด

การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การตรา พ.ร.บ กับ พ.ร.ฎ

ต้องการสอบ ก.พ. อย่างมั่นใจ ติวสอบตอนนี้กับ สอบผ่าน.COM

“เรียนที่ Soppass สอบผ่าน แน่นอน!”เรียนได้ไม่จำกัด อัพเดทล่าสุด สอบถามกับติวิตอร์แบบ Live สด ได้ตลอดอายุการเรียน